Företaget

Blondie Logistic AB är ett väl renommerat familjeägt företag och har runt 40 talet fast anställda och ett 30 tal fordonsenheter samt logistiklokaler på 16.000 m2. Vi har alltid haft ett långsiktigt förhållande till våra kunder och leverantörer för att skapa en trygghet för alla parter att utvecklas vidare i tillsammans.

Företaget bedriver idag fast inrikes linjetrafik från Göteborg till Malmö i syd och Uppsala i norr. Under åren så har Vår lager- och logistikverksamhet växt och utvecklats till en mycket attraktiv tjänst till många av Våra kunder.

Blondie Logistic är ett företag som mycket enkelt kan anpassa sig efter kundernas behov tack vare en mycket kunnig och engagerad personal med hög servicenivå.

Vi utbildar vår personal ständigt och ser till att de alltid är uppdaterade vad det gäller lagar, regler och förordningar.

För Oss är ’Inget uppdrag för litet eller för stort’

Blondie Logistic AB är försäkrade enl. Allåk 86, NSAB 2000. Vi är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö av Sbcert, Scandinavian Business Certification AB som är ackrediterade av SWEDAC
ISO 39001 trafiksäkerhet följer vi enligt Sveriges Åkeriföretags standard

Vi kör trafiksäkert, vi kör klimatsmart, vi tar ansvar.

sbcert

Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

VÅR FORDONSPARK

Fordonsparken består idag av 30 talet fordonsenheter. Alla våra fjärrekipage är utrustade med hydrauliska höj- och sänkbara mellangolv för lastning i två plan. Detta ger miljövänligare transporter och minskar risken för transportskador då fyllnadsgraden är ca 40% högre på dessa fordon jämfört med standard fordon. 90% av fordonsparken är miljöklass Euro 5 eller bättre. Samtliga fordon är godkända för ADR transporter inklusive explosivt EX II.

Transport & Linjetrafik

Vi är en transportpartner som vet att service är viktigt, och på att leverera i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris.
Vi har personlig service och har långvariga relationer med våra kunder.
All personal genomgår årligen fortutbildningar och alla har ADR intyg.

Vi bedriver linjetrafik mellan Göteborg och:

N

Stockholm

N

Uppsala, Enköping, Västerås (Mälardalen)

N

Skåne

N

Östergötland, Linköping, Norrköping m.fl.

N

Halland, Varberg & Falkenberg

N

Göteborg med omnejd

N

Övriga Sverige med samarbetspartners

Ring oss gärna och boka plats:

TEL: 0300-300 30

FAX: 0300-300 31

Lager & logistik

Vi startade vår lagerverksamhet redan 1985 med en anställd och 580m2.
Genom åren har efterfrågan stadigt ökat och vi är nu uppe i 16 000m2 och sysselsätter runt 20 talet personer.
Vi erbjuder Er bland annat logistik, lager samt tullhantering.

Skräddarsydda lösningar

Vi kan erbjuda en skräddarsydd helhetslösning för er lagerverksamhet med erfaren personal.

Vi är flexibla och personalen har vana att jobba i många olika affärssystem då vi jobbar i vårt eget och i kundens egna system.

Vi tar totalansvar för kunden behov ock erbjuder datasystem med EDI lösningar samt ett totalansvar för kundens logistik.

Vi är godkänd tullterminal och tullfritt lager och löser både stripp och stuff av import- och exportcontainer.

Vi har även möjlighet till montering & produktion mm.

Vi hanterar alla typer av produkter då vi har tillstånd att lagra livsmedel enligt Livsmedelsförordningen och vi är en av få terminaler i regionen som har tillstånd att lagra brandfarliga varor och andra klassade varor.

Outsourcing

Att outsourca Er lagerverksamheten till Blondie Logistic gör driften betydligt kostnadseffektivare då Ni bara betalar för utnyttjad kapacitet och det frigör investeringsmedel.
Björn Helldénbjorn@blondie.se
Mike Dahl | mike@blondie.se
Telefon: 0300-300 45

Det var en gång…

Det började 1965 när Leif Johnsson körde runt på flakmoppe som televerksreparatör i Kungsbacka. Dåtidens största åkare i Kungsbacka, Stellan Bengtsson, fick telefonproblem och Leif fick då en anledning att åka dit och laga den. Så mycket ”laga” var det inte tal om då det var Leif som hade kopplat ur hans telefon. Leif blev i alla fall erbjuden jobb och sedan tog det fart. Smeknamnet Blondie fick Leif p.g.a. sitt ljusa halvlånga hår som de gamla ”uvarna” störde sig på och ansåg att han såg ut som en tjej.
Efter diverse anställningar köptes den egna bilen 1972, en Volvo F88, med medlemskap i Kungsbacka LBC. Körningarna bestod mest av grustransporter och plogning men långväga frakter för på den tidens största fritidshustillverkare, Annebergshus, stod på dörren. Det blev mestadels transporter till Norrland och hemlass via Bilspedition. 1979 sålde Annebergshus ut sina egna bilar till dom anställda som blev egna åkare och Leif blev med fackets hjälp utsparkad. Detta blev en ordentlig smäll då han stod med en sprillans ny 141 med tillhörande vagn och några magra år som extrabil på Bilspedition följde. Mycket slit och lite betalt.
1981 drogs Stockholms trafiken igång med Elanders som största kund. Trafiken bedrevs med tre anställda.1989 började vi transportera bröd över natten till Stockholm åt Pååls (idag Pågens) och gör detta än idag, dock i betydligt större skala än när vi började. Fram till 1992 hade vi ett samarbete med Bilspedition men lyckades trampa dem på ”tårna” och åkte ut över natten. Kungsbacka lastbilcentral, som var ombud för Bilspedition, blev tvingade att utesluta oss och där stod vi ensamma igen, Nu i efterhand så var det som hände bra för vi hade aldrig kommit dit vi är idag om någon ständigt hållit oss under ”armarna”.
Varför bilarna lackas röda är för att det är snyggt samt att en bättre reklampelare är svår att hitta och vi har fått enbart positiva bemötanden av det. Måsvingen, som vi fick lite kritik för, hyrdes ut till olika jippo eller turnéer och betalade sig själv för längesedan. Bilen finns kvar och det är tänkt att vi ska ta fram och rusta upp den till originalskick och ursprungsfärg och skick när vi får tid och lust.

Vår Policy

VERKSAMHETSPOLICY

VERKSAMHETSPOLICY

Vår målsättning är att uppfylla våra interna och externa intressenters överenskomna krav på utförda transport och logistiktjänster och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt genom:

Z

Erbjuda och utveckla transporter, lagerhållning inkl. totala logistiklösningar med hänsyn tagen till kvalitet, arbetsmiljö, miljö och trafikpåverkan

Z

Skydda miljön och att förebygga föroreningar

Z

Att uppnå inom ramen för företagets ledningssystem fastställda mål

Z

Att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar

Z

System och rutiner ska finnas för rapportering av avvikelser

Z

Alla anställda ska ha den hälsa, behörighet, utbildning och utrustning som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra/utföra sina arbetsuppgifter i tjänsten

Z

Förebygga ohälsa utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Z

Att följa aktuell lagstiftning och andra samhällskrav

Z

Varje anställd ska alltid uppträda på ett korrekt och ärligt sätt mot interna och externa intressenter

Z

I vår organisation är ingen drog- eller alkoholpåverkad, eller är berörd av följdeffekter av påverkan, på tid avsedd för arbete. Med droger avses även läkemedel för annat än medicinskt bruk och dopingpreparat

Z

Kvinnor och män oavsett etisk och kulturell bakgrund erbjuds samma möjligheter att utvecklas så att deras personliga resurser kommer till rätta

Z

Organisationen accepterar inte någon form av särbehandling och mobbing på arbetsplatsen

Kontakt

BLONDIE LOGISTIC AB

Logistikcenter: Kabelgatan 5, 434 37 KUNGSBACKA

Transportcenter: Fibervägen 4 B, 435 33 MÖLNLYCKE

0300-300 30

0300-300 31

JOURTELEFON

Mike Dahl: 070-347 01 90
Nicklas Snellman: 070-347 01 91

Logistikcenter: Blondie Logistic AB

Kabelgatan 5
434 37 KUNGSBACKA

Transportcenter: Blondie Logistic AB

Fibervägen 4 B
435 33  MÖLNLYCKE