Inget uppdrag är för litet eller för stort

Blondie Logistic AB är ett välrenommerat företag i branschen som bildades 1972 i Kungsbacka och sysslar med både transporter, logistik, lager samt tullhantering. Blondie Logistic AB är certifierat enligt ISO 9001-2008 kvalitet, ISO 14001-2004 miljö samt ISO 39001 trafiksäkerhet enligt Sveriges Åkeriföretags standard.

 • Stockholm
 • Uppsala, Enköping, Västerås (Mälardalen)
 • Skåne
 • Östergötland, Linköping, Norrköping m.fl.
 • Halland, Varberg, Falkenberg
 • Göteborg med omnejd
 • Övriga Sverige med samarbetspartners

Transporttekniskt ligger Blondie Logistic långt fram. Alla våra fjärrekipage är utrustade med hydrauliska mellangolv för lastning i två plan. Detta medför att det får plats mer gods vilket i sin tur ger miljövänligare transporter och minskar risken för transportskador.

Vi har även ett stort logistikcentra på 15.000m2 lager. Logistikcentrat har alla tillstånd för lagring av livsmedel, farligtgods (brandfarliga varor mm).

Vår fordonspark

Fordonsparken består idag av 15 stycken 24m ekipage, en bil och trailer samt tre distributionsbilar och 2st budbilar och Måsvingen. Samtliga släp är femaxlade från VAK i Finland och är utrustade med höj och sänkbara mellangolv, som innebär att vi lastar tyngre saker undertill och lättare saker som tex. brödpallar ovanpå (se bild) och ökar därmed lasteffektiviteten med ca 40 procent jämfört med ett konventionellt ekipage samt minskad miljöpåverkan.

 

Företaget

Blondie Logistic AB har ca 40 st fast anställda och 17 st fordonsenheter var av 3 st är distributionsbilar. Vi är försäkrade enl. allåk 86, NSAB 2000. Blondie Logistic AB är certifierat enligt ISO 9001-2001 kvalitet, ISO 14001-2004 miljö samt ISO 39001 trafiksäkerhet enligt Sveriges Åkeriföretags standard. Vi även tagit ställning för Fair Transport.

 

myntkval   myntkval   myntTS   Fairtransport

 

Det var en gång…

Det började 1965 när Leif Johnsson körde runt på flakmoppe som televerksreparatör i Kungsbacka.Dåtidens största åkare i Kungsbacka, Stellan Bengtsson, fick telefonproblem och Leif fick då en anledning att åka dit och laga den. Så mycket ”laga” var det inte tal om då det var Leif som hade kopplat ur hans telefon. Leif blev i alla fall erbjuden jobb och sedan tog det fart. Smeknamnet Blondie fick Leif p.g.a. sitt ljusa halvlånga hår som de gamla ”uvarna” störde sig på och ansåg att han såg ut som en tjej.

Efter diverse anställningar köptes den egna bilen 1972, en Volvo F88, med medlemskap i Kungsbacka LBC. Körningarna bestod mest av grustransporter och plogning men långväga frakter för på den tidens största fritidshustillverkare, Annebergshus, stod på dörren. Det blev mestadels transporter till Norrland och hemlass via Bilspedition. 1979 sålde Annebergshus ut sina egna bilar till dom anställda som blev egna åkare och Leif blev med fackets hjälp utsparkad. Detta blev en ordentlig smäll då han stod med en sprillans ny 141 med tillhörande vagn och några magra år som extrabil på Bilspedition följde. Mycket slit och lite betalt.

1981 drogs Stockholms trafiken igång med Elanders som största kund. Trafiken bedrevs med tre anställda.1989 började vi transportera bröd över natten till Stockholm åt Pååls (idag Pågens) och gör detta än idag, dock i betydligt större skala än när vi började.
Fram till 1992 hade vi ett samarbete med Bilspedition men lyckades trampa dem på ”tårna” och åkte ut över natten. Kungsbacka lastbilcentral, som var ombud för Bilspedition, blev tvingade att utesluta oss och där stod vi ensamma igen, Nu i efterhand så var det som hände bra för vi hade aldrig kommit dit vi är idag om någon ständigt hållit oss under ”armarna”.

Varför bilarna lackas röda är för att det är snyggt samt att en bättre reklampelare är svår att hitta och vi har fått enbart positiva bemötanden av det. Måsvingen, som vi fick lite kritik för, hyrdes ut till olika jippo eller turnéer och betalade sig själv för längesedan. Bilen finns kvar och det är tänkt att vi ska ta fram och rusta upp den till originalskick och ursprungsfärg och skick när vi får tid och lust.

Lager & logistik

Vi startade vår lagerverksamhet redan 1985 med en anställd och 580m2. Genom åren har efterfrågan stadigt ökat och vi är nu uppe i 15 000m2 och sysselsätter ca 15 personer.

Skräddarsydda lösningar

Vi kan erbjuda en skräddarsydd helhetslösning för er lagerverksamhet med erfaren personal nya datasystem med EDI lösningar samt ett totalansvar för kundens logistik. Vi är godkänd tullterminal och tullfritt lager och löser både stripp och stuff av import- och exportcontainer. Vi hanterar alla typer av produkter då vi har tillstånd att lagra livsmedel enligt Livsmedelsförordningen och vi är en av få terminaler i regionen som har tillstånd att lagra brandfarligt gods.

Outsourcing

Outsourcing av lagerverksamheten till Blondie Logistic gör driften betydligt kostnadseffektivare då kund bara betalar för utnyttjad kapacitet och  det frigör investeringsmedel.

Vi har 10st motviktstruckar av fabrikat Linde i varierande storlek mellan 0-5000kg lyft, 2 hög stapel truckar för användning i pallställ och 5 högplockstruck samt sex stycken ”elmoppar” för lossning/lastning av lastbilar.

Kontakt

Björn Helldén bjorn@blondie.se
Mike Dahl mike@blondie.se
Telefon: 0300-300 45

Transport & linjetrafik

Vi bedriver linjetrafik till

Stockholm
Uppsala (Mälardalen)
Östergötland
Skåne
Göteborg – Halland
Övriga Sverige via samarbetspartners
Norden och Europa via samarbetspartners

Ring oss gärna och boka plats du med.

Telefon: 0300-300 30
Telefax: 0300-300 31

Måsvingen

Måsvingen med tillhörande trailer kan hyras för event, arrangemang och mässor för offertförfrågan kontakta:
Mike Dahl: mike@blondie.se

MILJÖPOLICY

 

Blondie Logistic AB skall erbjuda och utveckla transporter, lagerhållning inkl. totala logistiklösningar med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med dessa verksamheter

 

 • Verksamheten skall arbeta mot ständiga förbättringar
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • Följa gällande lagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler
 • Lyssna på kunder och intressenter avseende deras miljökrav
 • Upprätta miljömål som följs upp och revideras
 • Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet
 • Miljöpolicy skall finnas tillgängligt för allmänheten
 • Verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan, så långt det är praktiskt, tekniskt, ekologiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en total god resurshushållning iakttas i verksamheten.
 • Företaget har som målsättning att alltid använda dubbeldäckade fordon för att minska antal fordons mil
 • Att ständigt arbeta och förbättra vår arbetsmiljö

 

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

 

Varje anställd skall alltid följa gällande regler och visa hänsyn till andra trafikanter så att han med sin attityd och värdering beträffande trafik och medtrafikanter bidrar till en säkrare trafikmiljö. Anställda inom företaget ska betraktas som ett gott föredöme i trafiken och arbeta med ständig förbättring av Trafiksäkerhet.

För att uppnå dessa mål ska företaget arbeta efter nedanstående.

 

 • Fordon och truckar ska vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick
 • Lagar och förordningar efterlevs
 • System och rutiner ska finnas för rapportering av avvikelser
 • Alla anställda ska ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
 • Förare och övrig personal ska vara kunnig och motiveras till ett trafiksäkert beteende genom kontinuerlig utbildning och information
 • Transportledningen ska alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning
 • Trafiksäkerhetspolicyn ska förankras i hela organisationen
 • Ledningen ska följa upp och se till att trafiksäkerhetspolicyn efterlevs

Kontakt

Adress
Kabelg. 5
43 437 KUNGSBACKA
Telefon: 0300-30030
Telefax: 0300-30031